DC Talents

DC Talents är ett specialistbolag inom bemanning och rekrytering. Vi är nischade inom den juniora tjänstemannasektorn och vårt fokus ligger på mjuka värden där kandidaternas personlighet, driv och kulturella matchning premieras i lika stor utsträckning som de traditionella hårda kraven. Vi är ett ungt, hungrigt bolag som jobbar hårdare än våra konkurrenter för både kund och konsult. Vi jobbar nationellt och är en del av Digitalcap Group.
Ask supplier for proposal

Want the full experience?

Do you want to access multiple expert recruiters through one platform? 

Get started with Fill and let our intelligent algorithm match your project with the most relevant expert recruiter out there.

Try us out!
The rules of work are changing

Download our whitepaper

Learn more about why and how companies are transforming the use of exstended workforce.

See the platform in action

Learn more how we help companies find quality talent without overspending