Proximo

Vi har en stark övertygelse att våra värderingar, höga professionalism, kvalitativa processer och vår erfarenhet gör skillnad. Dessa faktorer har gjort oss till en betydande och ledande aktör inom strategisk kompetensförsörjning på den svenska marknaden. Sedan 2008 har vi framgångsrikt bistått våra kunder med chefs- och specialistrekryteringar inom en rad olika branscher. Genom att arbeta med Executive Search och Assessment kan vi utgå från kundens behov och anpassa vår leverans med hög flexibilitet. I botten finns våra väl utarbetade processer och vår erfarenhet av att genomföra komplexa rekryteringsuppdrag. Genom att arbeta med oss på Proximo anlitar du en rekryteringspartner med fokus på kvalitet. Vi tar ett helhetsgrepp och har stor förståelse för att vi är våra kunders ambassadörer på marknaden. Våra kunder ska inte bara vara nöjda med vår slutliga leverans, utan också med vårt sätt att hantera processen och det avtryck vi gör i marknaden.
Your questions answered

Get live demo

We will show you Fill in action

Schedule a demo

Talk to sales

Let's talk about solving problems

Get in touch

Find your plan

Pick the plan and start on your own

See pricing