Proximo

Vi har en stark övertygelse att våra värderingar, höga professionalism, kvalitativa processer och vår erfarenhet gör skillnad. Dessa faktorer har gjort oss till en betydande och ledande aktör inom strategisk kompetensförsörjning på den svenska marknaden. Sedan 2008 har vi framgångsrikt bistått våra kunder med chefs- och specialistrekryteringar inom en rad olika branscher. Genom att arbeta med Executive Search och Assessment kan vi utgå från kundens behov och anpassa vår leverans med hög flexibilitet. I botten finns våra väl utarbetade processer och vår erfarenhet av att genomföra komplexa rekryteringsuppdrag. Genom att arbeta med oss på Proximo anlitar du en rekryteringspartner med fokus på kvalitet. Vi tar ett helhetsgrepp och har stor förståelse för att vi är våra kunders ambassadörer på marknaden. Våra kunder ska inte bara vara nöjda med vår slutliga leverans, utan också med vårt sätt att hantera processen och det avtryck vi gör i marknaden.
Ask supplier for proposal

Want the full experience?

Do you want to access multiple expert recruiters through one platform? 

Get started with Fill and let our intelligent algorithm match your project with the most relevant expert recruiter out there.

Try us out!
The rules of work are changing

Download our whitepaper

Learn more about why and how companies are transforming the use of exstended workforce.

See the platform in action

Learn more how we help companies find quality talent without overspending