Proximo

Vi har en stark övertygelse att våra värderingar, höga professionalism, kvalitativa processer och vår erfarenhet gör skillnad. Dessa faktorer har gjort oss till en betydande och ledande aktör inom strategisk kompetensförsörjning på den svenska marknaden. Sedan 2008 har vi framgångsrikt bistått våra kunder med chefs- och specialistrekryteringar inom en rad olika branscher. Genom att arbeta med Executive Search och Assessment kan vi utgå från kundens behov och anpassa vår leverans med hög flexibilitet. I botten finns våra väl utarbetade processer och vår erfarenhet av att genomföra komplexa rekryteringsuppdrag. Genom att arbeta med oss på Proximo anlitar du en rekryteringspartner med fokus på kvalitet. Vi tar ett helhetsgrepp och har stor förståelse för att vi är våra kunders ambassadörer på marknaden. Våra kunder ska inte bara vara nöjda med vår slutliga leverans, utan också med vårt sätt att hantera processen och det avtryck vi gör i marknaden.

There is an easier way to get your outsourced hiring done

Scandinavia's largest network of professional recruitment companies. Over 500 recruitment consultants gathered in one marketplace.

Start for free
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.