Ensotech Rekrytering AB

En plattform som matchar ihop konsulter och företag inom tech. Helt kostnadsfri att använda, kom igång genom att skapa ett konto idag! Sänk era kostnader När ni använder Ensotech Rekrytering sänker ni era kostnader utan att tumma på kvalitén när ni har behov att hyra in konsulter eller rekrytera nya anställda. Effektiviserad rekryteringsprocess Vi automatiserar processen vid bemanning och rekrytering, det tillsammans med vår erfarenhet gör processen snabb, enkel och effektiv. Kostnadsfri plattform Vi anser att det är viktigt att erbjuda ett kvalitativt verktyg som är enkelt för alla att använda. Skapa ett konto idag och visa intresse till de konsulter som passar ert behov.

There is an easier way to get your outsourced hiring done

Scandinavia's largest network of professional recruitment companies. Over 500 recruitment consultants gathered in one marketplace.

Start for free
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.