Redhunt - Java Professionals

Redhunt är Sveriges konsult- och rekryteringsföretag inom Java samt Open Source. Som IT-specialistleverantör erbjuder vi några av marknadens bästa talanger inom Java och Open Source. Våra värderingar: Ömsesidigt förtroende och respekt - Vi vill agera på ett sätt som gör att vi kan lita på varandra och respektera varandras arbete. På så sätt lägger vi grunden till ett bra samarbete. Förtroende bygger på att hålla vad vi lovar och respekt skapas genom förståelse för vikten av någon annans bidrag till processen som helhet. Passion - En intensiv, övertygande känsla, entusiasm eller längtan efter något. Passion är det bränsle som driver oss framåt. Vi på RedHunt drivs av en äkta passion och är stolta över vad vi åstadkommer. Vi är experter inom vår nisch och alltid beredda att gå lite längre, för att öka prestationen och stärka våra kunders affärer. Vi strävar efter att alltid leverera kandidater med allra högsta kvalitet. Vi strävar efter att vara “top of mind” i Norden hos IT-proffs och kunder som jobbar med Javas teknologiplattformar.

There is an easier way to get your outsourced hiring done

Scandinavia's largest network of professional recruitment companies. Over 500 recruitment consultants gathered in one marketplace.

Start for free
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.