Boscgus Consulting AB

Boscgus Consulting erbjuder kvalificerad kompetens för fastighetsbolag genom ett nätverk av associerade konsulter. Genom oss får företagsledningar tillgång till drivna konsulter med både specialistkunnande och branscherfarenhet. Vi realiserar våra kunders förväntningar oavsett om det gäller att effektivisera processer och leda större utvecklings- och förändringsprojekt (management consulting), eller att täcka upp för tillfälliga resurs- och kompetensluckor i linjeorganisationen (interim management).
Ask supplier for proposal

Want the full experience?

Do you want to access multiple expert recruiters through one platform? 

Get started with Fill and let our intelligent algorithm match your project with the most relevant expert recruiter out there.

Try us out!
The rules of work are changing

Download our whitepaper

Learn more about why and how companies are transforming the use of exstended workforce.

See the platform in action

Learn more how we help companies find quality talent without overspending