Boscgus Consulting AB

Boscgus Consulting erbjuder kvalificerad kompetens för fastighetsbolag genom ett nätverk av associerade konsulter. Genom oss får företagsledningar tillgång till drivna konsulter med både specialistkunnande och branscherfarenhet. Vi realiserar våra kunders förväntningar oavsett om det gäller att effektivisera processer och leda större utvecklings- och förändringsprojekt (management consulting), eller att täcka upp för tillfälliga resurs- och kompetensluckor i linjeorganisationen (interim management).
Your questions answered

Get live demo

We will show you Fill in action

Schedule a demo

Talk to sales

Let's talk about solving problems

Get in touch

Find your plan

Pick the plan and start on your own

See pricing