Academic search

Academic Search International är ett av Skandinaviens mest meriterade företag inom Executive Search och Interim Management. Academic Search arbetar med genomtänkt metodik, en effektiv sökprocess och hög precision vid urvalet. Kundernas betyg, vårt viktigaste säljargument. Vårt fokus ligger på människor med dokumenterad chefs- och specialistkompetens och vi har nära samarbeten med såväl nationella som internationella företag som har starka varumärken. Vår idé är att förena de mest lämpade personerna med de tuffaste utmaningarna på några av de mest intressanta företagen i Sverige.
Ask supplier for proposal

Want the full experience?

Do you want to access multiple expert recruiters through one platform? 

Get started with Fill and let our intelligent algorithm match your project with the most relevant expert recruiter out there.

Try us out!
The rules of work are changing

Download our whitepaper

Learn more about why and how companies are transforming the use of exstended workforce.

See the platform in action

Learn more how we help companies find quality talent without overspending