A-Talent

A-Talent Group är en koncern med specialistföretag inom kompetensförsörjning. I koncernen ingår A-Talent Search som med sin expertis inom Executive Search och Interim Management hjälper kunder med kvalificerad kompetens till chefs- och specialistpositioner. A-Talant Finance är specialiserade på rekrytering och konsultuthyrning inom områdena ekonomi, finans och HR. A-Talent Tech är nischade inom teknisk kompetenstillförsel med ingenjörer och tekniska specialister i fokus. Gemensamt för koncernens företag är att de erbjuder professionell och specialiserade rekryteringstjänster inom respektive specialistområde med kompetensbaserade processer och metoder inom executive search. Koncernens företag finns representerade på flera ställen runt om i Sverige, bland annat med kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö.
Ask supplier for proposal

Want the full experience?

Do you want to access multiple expert recruiters through one platform? 

Get started with Fill and let our intelligent algorithm match your project with the most relevant expert recruiter out there.

Try us out!
The rules of work are changing

Download our whitepaper

Learn more about why and how companies are transforming the use of exstended workforce.

See the platform in action

Learn more how we help companies find quality talent without overspending