A-Talent

A-Talent Group är en koncern med specialistföretag inom kompetensförsörjning. I koncernen ingår A-Talent Search som med sin expertis inom Executive Search och Interim Management hjälper kunder med kvalificerad kompetens till chefs- och specialistpositioner. A-Talant Finance är specialiserade på rekrytering och konsultuthyrning inom områdena ekonomi, finans och HR. A-Talent Tech är nischade inom teknisk kompetenstillförsel med ingenjörer och tekniska specialister i fokus. Gemensamt för koncernens företag är att de erbjuder professionell och specialiserade rekryteringstjänster inom respektive specialistområde med kompetensbaserade processer och metoder inom executive search. Koncernens företag finns representerade på flera ställen runt om i Sverige, bland annat med kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Gör din rekrytering enklare med Fill

Sveriges största nätverk av professionella rekryteringsbolag. Över 500 rekryteringskonsulter samlade på en marknadsplats.

Kom igång
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.