A-Talent

A-Talent Group är en koncern med specialistföretag inom kompetensförsörjning. I koncernen ingår A-Talent Search som med sin expertis inom Executive Search och Interim Management hjälper kunder med kvalificerad kompetens till chefs- och specialistpositioner. A-Talant Finance är specialiserade på rekrytering och konsultuthyrning inom områdena ekonomi, finans och HR. A-Talent Tech är nischade inom teknisk kompetenstillförsel med ingenjörer och tekniska specialister i fokus. Gemensamt för koncernens företag är att de erbjuder professionell och specialiserade rekryteringstjänster inom respektive specialistområde med kompetensbaserade processer och metoder inom executive search. Koncernens företag finns representerade på flera ställen runt om i Sverige, bland annat med kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö.
Your questions answered

Get live demo

We will show you Fill in action

Schedule a demo

Talk to sales

Let's talk about solving problems

Get in touch

Find your plan

Pick the plan and start on your own

See pricing