WE:SOURCE

WE:SOURCE grundades år 2019 i syfte att skapa fler rättvisa rekryteringsprocesser, bidra till ett inkluderande näringsliv och minska diskriminering på arbetsmarknaden. Med hjälp av vår metodik, ökar du träffsäkerheten i rekryteringen, minskar risker för felrekryteringskostnader och öppnar upp för en mångfald som bidrar till en positiv affär. Vårt moderbolag är Sveriges ledande konsultbolag inom arkiv- och informationshantering, vilket gör oss experter även inom det området. Genom att vi kvantifierar vår process, kan vi som rekryteringskonsulter fokusera mer på search och kandidatupplevelsen. Vi vet vad en kandidatmarknaden kräver år 2023 och vi anpassar därefter.
Ask supplier for proposal
The rules of work are changing

Download our whitepaper

Learn more about why and how companies are transforming the use of exstended workforce.

See the platform in action

Learn more how we help companies find quality talent without overspending