Svensk Vårdsupport AB

Vi tillhandahåller effektiva system för bemanning genom vilka vi kan tillgodose både bemanningsbehov och rekryteringsönskemål. Vår organisation sträcker sig över hela Sverige och vi arbetar inom både den privata och offentliga sektorn. Genom att kontinuerligt utvärdera verksamheten lyckas vi hålla en hög servicegrad jämfört med våra konkurrenter. Svensk Vårdsupport är en dynamisk organisation med fokus på funktion, tillgänglighet och kvalité. Detta uppnår vi genom ständig uppföljning och genom att satsa på kontinuitet.

There is an easier way to get your outsourced hiring done

Scandinavia's largest network of professional recruitment companies. Over 500 recruitment consultants gathered in one marketplace.

Start for free
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.