Svensk Vårdsupport AB

Vi tillhandahåller effektiva system för bemanning genom vilka vi kan tillgodose både bemanningsbehov och rekryteringsönskemål. Vår organisation sträcker sig över hela Sverige och vi arbetar inom både den privata och offentliga sektorn. Genom att kontinuerligt utvärdera verksamheten lyckas vi hålla en hög servicegrad jämfört med våra konkurrenter. Svensk Vårdsupport är en dynamisk organisation med fokus på funktion, tillgänglighet och kvalité. Detta uppnår vi genom ständig uppföljning och genom att satsa på kontinuitet.
Ask supplier for proposal

Want the full experience?

Do you want to access multiple expert recruiters through one platform? 

Get started with Fill and let our intelligent algorithm match your project with the most relevant expert recruiter out there.

Try us out!
The rules of work are changing

Download our whitepaper

Learn more about why and how companies are transforming the use of exstended workforce.

See the platform in action

Learn more how we help companies find quality talent without overspending