Novare

Novare grundades 2001 av Fredrik Hillelson och Investor med syftet att erbjuda HR-stöd till Investors mindre portföljbolag. Idag är Novare en partnerägd företagsgrupp med olika bolag som erbjuder specialistkompetens inom området Human Capital. Tillsammans är vi experter på allt som har med medarbetare och kompetens att göra – från rekryteringar på alla nivåer till kompetensutveckling, ersättningsfrågor och resursförstärkningar. Novare Executive Search: Ett av Sveriges största och ledande företag inom chefsrekrytering och Executive Search. Vi rekryterar också mellanchefer och tyngre specialister. Oavsett om ni behöver hjälp med en rekrytering, slutbedömning av en kandidat, vill utföra en bakgrundskontroll eller behöver hjälp med coachning och utbildning så finns dem till ert förfogande. De hjälper ledare och ägare att utveckla sina organisationer. Novare Interim & Recruitment: Interimstjänster och expressrekryteringar inom HR, ekonomi, marknad och administration. De hjälper dig med allt ifrån temporära arbetstoppar och vakanser till långsiktiga rekryteringsbehov. De kan även bistå med stöd i Employer Branding och vid volymrekryteringar. Novare Intro: Vill du göra skillnad på riktigt? ADHD, Autism eller Asperger – oavsett diagnos vet dem att med funktionsvariationer kommer också spetskompetenser. Men framförallt människor som ni vill ha på er arbetsplats. Är du redo att tänka nytt vid nästa rekrytering? Novare Potential: Idag saknar många nyanlända arbeten samtidigt som många företag saknar kompetent personal. Detta vill Novare Potential förändra. Genom innovativa rekryteringsmetoder och ett starkt kontaktnät i det svenska näringslivet vill de vara bryggan som leder nyanlända in i yrkeslivet och ge dem förutsättningar att nå sin fulla potential. Novare Public; Rekrytering av chefer och specialister inom den offentliga sektorn. De har ett stort nätverk inom Ekonomi, HR, Marknad, IT och Teknik och kan snabbt hjälpa våra kunder att hitta de bästa kandidaterna. Via deras affärsområde Tender erbjuder dem även upphandlingsstöd för dig som vill erbjuda tjänster till offentlig sektor. Novare Bemanning: Erbjuder bemanningstjänster till offentlig och privat sektor. De vill bygga ett nytänkande bolag med fokus på att få kandidater, kunder och konsulter att förstå, utveckla och formulera sina behov av efterfrågan. Genom dem ska man få relevant och tydlig guidning oavsett om du är arbetssökande, redan anställd konsult eller uppdragsgivare. GigAssembly: GigAssembly är en digital mötesplats för företag som söker professionell kompetens för tidsbegränsade gig-uppdrag. Här kan företagen enkelt och snabbt registrera konto för att sedan börja söka bland kvalitetssäkrade kandidater som lagt upp sin profil i plattformen. Novare Leadership Academy: Här möts framstående ledare för att forma framtiden! De erbjuder ledarskapsprogram, nätverk och forum för erfarenhetsutbyte för ledare och specialister. Genom deras nätverk inom koncernen samlar dem framstående ledare och experter från olika sektorer för inspiration, verktyg och erfarenhetsutbyte. Tillsammans utforskar de framtidens organisationer och rustar goda ledare! Youth Academy: Youth Academy ger ungdomar en första introduktion till arbetslivet. Genom nätverket inom koncernen kan de ge ungdomar en chans för företagsbesök, retorikskola, CV-hjälp och parkstädning. Novare Pay Consulting: Konsultföretag som är specialiserade på löner, förmåner och incitamentsprogram. De hjälper både nationella och multinationella företag och organisationer med faktabaserad rådgivning på ersättningsområdet. Hela företaget är samägt av anställda i bolaget, Novare Human Capital och Söderberg & Partners. Valida: Valida erbjuder olika nivåer av säkerhetsutredningar/analyser – Due Diligence, bakgrundskontroller, utökade bakgrundskontroller och säkerhetsprövningar. De hjälper er att ta fram policydokument, rutiner, metodik, bedömningsmatriser och riskprofiler.
Ask supplier for proposal

Want the full experience?

Do you want to access multiple expert recruiters through one platform? 

Get started with Fill and let our intelligent algorithm match your project with the most relevant expert recruiter out there.

Try us out!
The rules of work are changing

Download our whitepaper

Learn more about why and how companies are transforming the use of exstended workforce.

See the platform in action

Learn more how we help companies find quality talent without overspending