Prime Professional

Experter på löneoutsourcing samt rekrytering och bemanning inom ekonomi. Prime Professional har funnits i närmare 20 års tid. Det har gett oss kompetens, erfarenhet och en stark trygghet som är av stor nytta när vi tillsammans med våra uppdragsgivare och konsulter skapar lönsamma företag genom trygga och stabila ekonomitjänster. Genom att tillhandahålla rätt kompetens på rätt plats när den behövs – via bemanning eller outsourcing – kan vi se till att kvaliteten på er ekonomifunktion inte behöver tummas på. Oavsett om ni är intresserade av att outsourca hela eller delar av er ekonomi- eller lönefunktion till oss, eller om ni är i behov av riktigt duktig personal, är ni välkomna till Prime Professional! Prime Care och Professional AB är helägda dotterbolag till moderbolaget Prime Enterprise Sverige AB. Affärsverksamheten i Prime är specialiserad inom två kompetensområden – tjänster inom vård och omsorg samt inom ekonomi, lön och administration. Vi kommunicerar till marknaden under våra välkända varumärken Prime Care och Prime Professional. Prime är ett auktoriserat bemanningsföretag. Vi har medlemskap hos Almega Kompetensföretagen och är även auktoriserat av SRF. Företaget är också ISO-certifierat, där certifieringen avser både kvalitet och miljö.

There is an easier way to get your outsourced hiring done

Scandinavia's largest network of professional recruitment companies. Over 500 recruitment consultants gathered in one marketplace.

Get started
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.