Sprio AB

Sprio är en specialiserad byrå inom rekrytering och bemanning av personal mot samtliga funktioner inom kundservice. Vi har sedan starten 2016 vuxit oss till en av de starkaste leverantörerna inom vår nisch, tack vare kreativa och digitala tillvägagångssätt i hur vi attraherar och tilltalar rätt kompetens. Vår framträdande position stärks tack vare fokus på en marknadsavdelning som är involverad i rekryteringarna med allt från SEO-optimerade annonser för bästa möjliga synlighet till analys och kandidatanpassad marknadsföring, för att lyckas nå kandidater med bakgrunden och erfarenheten vi eftersöker. Att vi är nischade och under de två senaste åren rekryterat närmare 1000 personer inom området gör att vi både har förståelse för; branschen, etablerade tillvägagångssätt samt att vi är kvalitetssäkra i både stora och små leveranser.

There is an easier way to get your outsourced hiring done

Scandinavia's largest network of professional recruitment companies. Over 500 recruitment consultants gathered in one marketplace.

Start for free
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.