Rubino Rekrytering

Rubino Rekrytering är det lilla, engagerade rekryteringsföretaget. Hos oss är du alltid en viktig kund. Vi har hjälpt våra kunder att stärka sina organisationer sedan 2003. Vår styrka är engagemang och verksamhetsförståelse. Vår specialitet är affärsrelaterade tjänster, från innesäljare till säljchef. Från ekonomiassistent till CFO. Alla med affären i fokus. Vi löser dina rekryteringsbehov snabbt och kostnadseffektivt. Rubino Rekrytering erbjuder både företag och organisationer ett lösningsorienterat arbetssätt med partnerskap i fokus. Den viktiga utgångspunkten i vårt partnerskap är att vi har ett gemensamt mål och att rekrytera medarbetare som gör skillnad på sista raden. Oavsett om det är Säljare, Key Account Managers, Säljchefer eller nyckelpersoner i administrativa roller. Vi rekryterar i första hand Stockholm men även i andra delar av Sverige. Vår ambition är att ni skall känna att samarbetet är enkelt, smidigt och professionellt. I samarbetet så kommer vi att tillföra kunskap på andra områden med alla våra samlade intryck inom områdena rekrytering, sälj- och organisationsutveckling. Vi har även en rad olika verktyg för att identifiera de beteenden som driver lönsamhet i just din organisation, utöver profilanalyser, 360 graders feedback och begåvningstester. Återigen så står vi till tjänst med hela vår samlade kompetens inom rekrytering och försäljning. Ni får dessutom vårt fulla engagemang och positiva arbetssätt på köpet.
Ask supplier for proposal

Want the full experience?

Do you want to access multiple expert recruiters through one platform? 

Get started with Fill and let our intelligent algorithm match your project with the most relevant expert recruiter out there.

Try us out!
The rules of work are changing

Download our whitepaper

Learn more about why and how companies are transforming the use of exstended workforce.

See the platform in action

Learn more how we help companies find quality talent without overspending