WE:SOURCE

WE:SOURCE grundades år 2019 i syfte att skapa fler rättvisa rekryteringsprocesser, bidra till ett inkluderande näringsliv och minska diskriminering på arbetsmarknaden. Med hjälp av vår metodik, ökar du träffsäkerheten i rekryteringen, minskar risker för felrekryteringskostnader och öppnar upp för en mångfald som bidrar till en positiv affär. Vårt moderbolag är Sveriges ledande konsultbolag inom arkiv- och informationshantering, vilket gör oss experter även inom det området. Genom att vi kvantifierar vår process, kan vi som rekryteringskonsulter fokusera mer på search och kandidatupplevelsen. Vi vet vad en kandidatmarknaden kräver år 2023 och vi anpassar därefter.
Your questions answered

Get live demo

We will show you Fill in action

Schedule a demo

Talk to sales

Let's talk about solving problems

Get in touch

Find your plan

Pick the plan and start on your own

See pricing