WE:SOURCE

WE:SOURCE grundades år 2019 i syfte att skapa fler rättvisa rekryteringsprocesser, bidra till ett inkluderande näringsliv och minska diskriminering på arbetsmarknaden. Med hjälp av vår metodik, ökar du träffsäkerheten i rekryteringen, minskar risker för felrekryteringskostnader och öppnar upp för en mångfald som bidrar till en positiv affär. Vårt moderbolag är Sveriges ledande konsultbolag inom arkiv- och informationshantering, vilket gör oss experter även inom det området. Genom att vi kvantifierar vår process, kan vi som rekryteringskonsulter fokusera mer på search och kandidatupplevelsen. Vi vet vad en kandidatmarknaden kräver år 2023 och vi anpassar därefter.

There is an easier way to get your outsourced hiring done

Scandinavia's largest network of professional recruitment companies. Over 500 recruitment consultants gathered in one marketplace.

Start for free
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.