UNIQ Competence AB

VAD KAN VARA UNIQ MED EN REKRYTERING EGENTLIGEN? Svaret är resultatet. I en rekryteringsprocess finns det grundfaktorer som är självklara för en lyckad rekrytering såsom en träffsäkert utformad process och ett brett nätverk av kandidater. Men ett enastående resultat påverkas snarare av nyfikenhet för personer och företag samt vilja att ständigt utvecklas i en föränderlig värld. Vi ser alltid möjligheter att lära av andra människor, företag och branscher. Där andra ser processer och standardiserade sökningar, ser vi människor med unika kompetenser. Ni ger oss förtroendet att rekrytera, vi ger er en UNIQ kombination av kompetens och personlighet. Det är UNIQ Competence.
Ask supplier for proposal

Want the full experience?

Do you want to access multiple expert recruiters through one platform? 

Get started with Fill and let our intelligent algorithm match your project with the most relevant expert recruiter out there.

Try us out!
The rules of work are changing

Download our whitepaper

Learn more about why and how companies are transforming the use of exstended workforce.

See the platform in action

Learn more how we help companies find quality talent without overspending