UNIQ Competence AB

VAD KAN VARA UNIQ MED EN REKRYTERING EGENTLIGEN? Svaret är resultatet. I en rekryteringsprocess finns det grundfaktorer som är självklara för en lyckad rekrytering såsom en träffsäkert utformad process och ett brett nätverk av kandidater. Men ett enastående resultat påverkas snarare av nyfikenhet för personer och företag samt vilja att ständigt utvecklas i en föränderlig värld. Vi ser alltid möjligheter att lära av andra människor, företag och branscher. Där andra ser processer och standardiserade sökningar, ser vi människor med unika kompetenser. Ni ger oss förtroendet att rekrytera, vi ger er en UNIQ kombination av kompetens och personlighet. Det är UNIQ Competence.

There is an easier way to get your outsourced hiring done

Scandinavia's largest network of professional recruitment companies. Over 500 recruitment consultants gathered in one marketplace.

Start for free
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.