Pure Search

PURE Search är ett renodlat headhuntingföretag med fokus på kund, process och kompetens. Vi arbetar idag med flera av Sveriges största företag och tillsätter främst specialister, kvalificerade säljare och chefer inom olika branscher. Vi arbetar även med mindre organisationer som anlitar oss regelbundet. Genom nära samarbete med våra kunder och en välutvecklad arbetsprocess hittar vi rätt kompetens – även i svåra uppdrag där andra metoder misslyckats. Som kund får du alltid ett garanterat resultat inom given tidsram till ett fast pris!
Ask supplier for proposal

Want the full experience?

Do you want to access multiple expert recruiters through one platform? 

Get started with Fill and let our intelligent algorithm match your project with the most relevant expert recruiter out there.

Try us out!
The rules of work are changing

Download our whitepaper

Learn more about why and how companies are transforming the use of exstended workforce.

See the platform in action

Learn more how we help companies find quality talent without overspending