Pure Search

PURE Search är ett renodlat headhuntingföretag med fokus på kund, process och kompetens. Vi arbetar idag med flera av Sveriges största företag och tillsätter främst specialister, kvalificerade säljare och chefer inom olika branscher. Vi arbetar även med mindre organisationer som anlitar oss regelbundet. Genom nära samarbete med våra kunder och en välutvecklad arbetsprocess hittar vi rätt kompetens – även i svåra uppdrag där andra metoder misslyckats. Som kund får du alltid ett garanterat resultat inom given tidsram till ett fast pris!
Your questions answered

Get live demo

We will show you Fill in action

Schedule a demo

Talk to sales

Let's talk about solving problems

Get in touch

Find your plan

Pick the plan and start on your own

See pricing