Valida AB

Valida erbjuder olika former av säkerhetsutredningar och analyser: Due Diligence vid bolagsförvärv, Bakgrundskontroller, Utökade bakgrundskontroller, Abonnemangstjänster samt Säkerhetsprövningar/intervjuer. Vi skapar strukturkapital gällande personalsäkerhet i form av policy, rutiner, metodik, bedömningsmatriser och riskprofiler samt ger stöd och rådgivning gällande detta. Validas personal har bakgrund från både HR och Säkerhet och vi har en gedigen erfarenhet av att kartlägga risker, hämta in och värdera information samt göra en samlad bedömning. Vi säljer inte information – vi säljer konsultation. Vi validerar att rekryteringen är trygg genom att: Vi är ett konsultativt stöd och en trygg samarbetspartner. Valida har väl utbildad och erfaren personal för både research och analys. Vår metodik är GDPR-anpassad och baseras på uppgiftsminimering och ändamålsprövning. Vi hjälper er att värdera informationen som framkommer. Ert företag får en enhetlig process för att säkerställa bedömningar av avvikelser. Alla kandidater utvärderas på samma grunder.

There is an easier way to get your outsourced hiring done

Scandinavia's largest network of professional recruitment companies. Over 500 recruitment consultants gathered in one marketplace.

Start for free
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.