Valida AB

Valida erbjuder olika former av säkerhetsutredningar och analyser: Due Diligence vid bolagsförvärv, Bakgrundskontroller, Utökade bakgrundskontroller, Abonnemangstjänster samt Säkerhetsprövningar/intervjuer. Vi skapar strukturkapital gällande personalsäkerhet i form av policy, rutiner, metodik, bedömningsmatriser och riskprofiler samt ger stöd och rådgivning gällande detta. Validas personal har bakgrund från både HR och Säkerhet och vi har en gedigen erfarenhet av att kartlägga risker, hämta in och värdera information samt göra en samlad bedömning. Vi säljer inte information – vi säljer konsultation. Vi validerar att rekryteringen är trygg genom att: Vi är ett konsultativt stöd och en trygg samarbetspartner. Valida har väl utbildad och erfaren personal för både research och analys. Vår metodik är GDPR-anpassad och baseras på uppgiftsminimering och ändamålsprövning. Vi hjälper er att värdera informationen som framkommer. Ert företag får en enhetlig process för att säkerställa bedömningar av avvikelser. Alla kandidater utvärderas på samma grunder.
Ask supplier for proposal

Want the full experience?

Do you want to access multiple expert recruiters through one platform? 

Get started with Fill and let our intelligent algorithm match your project with the most relevant expert recruiter out there.

Try us out!
The rules of work are changing

Download our whitepaper

Learn more about why and how companies are transforming the use of exstended workforce.

See the platform in action

Learn more how we help companies find quality talent without overspending