Valida AB

Valida erbjuder olika former av säkerhetsutredningar och analyser: Due Diligence vid bolagsförvärv, Bakgrundskontroller, Utökade bakgrundskontroller, Abonnemangstjänster samt Säkerhetsprövningar/intervjuer. Vi skapar strukturkapital gällande personalsäkerhet i form av policy, rutiner, metodik, bedömningsmatriser och riskprofiler samt ger stöd och rådgivning gällande detta. Validas personal har bakgrund från både HR och Säkerhet och vi har en gedigen erfarenhet av att kartlägga risker, hämta in och värdera information samt göra en samlad bedömning. Vi säljer inte information – vi säljer konsultation. Vi validerar att rekryteringen är trygg genom att: Vi är ett konsultativt stöd och en trygg samarbetspartner. Valida har väl utbildad och erfaren personal för både research och analys. Vår metodik är GDPR-anpassad och baseras på uppgiftsminimering och ändamålsprövning. Vi hjälper er att värdera informationen som framkommer. Ert företag får en enhetlig process för att säkerställa bedömningar av avvikelser. Alla kandidater utvärderas på samma grunder.
Your questions answered

Get live demo

We will show you Fill in action

Schedule a demo

Talk to sales

Let's talk about solving problems

Get in touch

Find your plan

Pick the plan and start on your own

See pricing