Mercuri Urval

Mercuri Urval är ett ledande bolag inom Executive Search, Professional Recruitment och Talent Advisory. Vi är ett affärsorienterat företag och tror på individuellt ansvar. Därför har vi en platt organisationsstruktur med våra konsulter och deras kunder i centrum. Alla våra team rapporterar till vårt globala huvudkontor i Stockholm, Sverige. Vi existerar för att säkerställa att organisationer alltid har rätt människor på plats för att leverera bästa möjliga resultat. Vi är organiserade som ett internationellt bolag, vilket möjliggör agila och smidiga samarbeten över landsgränser. Vår centralorganisation leder våra Team Leaders, som i sin tur sköter den dagliga verksamheten. Tack vare vår struktur, våra enhetliga processer och vårt övergripande internationella kontor kan vi sömlöst kombinera global räckvidd med lokal expertis. Vi är alltid redo att hjälpa våra kunder, oavsett var i världen de befinner sig. Mercuri Urval ägs av en stark och oberoende stiftelse - "Stiftelsen Mercuri Urval". Vi kommer alltid att vara ett oberoende företag som ägs av en oberoende stiftelse. Det säkerställer att Mercuri Urval förblir ett starkt, oberoende och framgångsrikt företag. Stiftelsen kommer alltid vara majoritetsägare i bolaget, vilket innebär att Mercuri Urval inte kan säljas till någon annan.
Ask supplier for proposal

Want the full experience?

Do you want to access multiple expert recruiters through one platform? 

Get started with Fill and let our intelligent algorithm match your project with the most relevant expert recruiter out there.

Try us out!
The rules of work are changing

Download our whitepaper

Learn more about why and how companies are transforming the use of exstended workforce.

See the platform in action

Learn more how we help companies find quality talent without overspending