Pointpeople Recruitment & Executive Search

Pointpeople är experter på Rekrytering, Executive Search och Interim Management. Med engagemang, kvalitet och lyhördhet rekryterar vi ledare, chefer och specialister till nyckelpositioner inom Service- och tjänstesektorn. Vi har sedan starten 2010 hjälpt företag i Sverige och övriga Norden att rekrytera inom olika branscher och funktioner. Vår styrka ligger i att våra en rådgivande partner i kombination med mångårig erfarenhet inom Rekrytering och Executive search. Genom precision och noggrannhet samt ett brett och ständigt växande nätverk hittar vi bästa kandidaten för varje enskild rekrytering. Aktiv search är en viktig del i vårt arbete för att attrahera och knyta till oss rätt kandidater. Vi strävar efter långsiktiga relationer med både er som arbetsgivare och dig som kandidat i fokus.

There is an easier way to get your outsourced hiring done

Scandinavia's largest network of professional recruitment companies. Over 500 recruitment consultants gathered in one marketplace.

Start for free
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.