Pointpeople Recruitment & Executive Search

Pointpeople är experter på Rekrytering, Executive Search och Interim Management. Med engagemang, kvalitet och lyhördhet rekryterar vi ledare, chefer och specialister till nyckelpositioner inom Service- och tjänstesektorn. Vi har sedan starten 2010 hjälpt företag i Sverige och övriga Norden att rekrytera inom olika branscher och funktioner. Vår styrka ligger i att våra en rådgivande partner i kombination med mångårig erfarenhet inom Rekrytering och Executive search. Genom precision och noggrannhet samt ett brett och ständigt växande nätverk hittar vi bästa kandidaten för varje enskild rekrytering. Aktiv search är en viktig del i vårt arbete för att attrahera och knyta till oss rätt kandidater. Vi strävar efter långsiktiga relationer med både er som arbetsgivare och dig som kandidat i fokus.
Ask supplier for proposal

Want the full experience?

Do you want to access multiple expert recruiters through one platform? 

Get started with Fill and let our intelligent algorithm match your project with the most relevant expert recruiter out there.

Try us out!
The rules of work are changing

Download our whitepaper

Learn more about why and how companies are transforming the use of exstended workforce.

See the platform in action

Learn more how we help companies find quality talent without overspending