AscendIT

Vi på Ascendit Ascendit ägs och drivs av oss dess partners. Med erfarenhet från olika delar av HR-agendan beslutade vi oss för att gå samman och starta det som vi vill ska bli Sveriges bästa HR företag. Vår vision är modig men långt ifrån omöjlig. Verksamhetsidén är att leverera kvalitativa tjänster där processen är nyckeln till goda resultat. Vår egenframtagna arbetsprocess är noga studerad och genomarbetad. Vi kan addera värde till våra kunder och vill titulera oss som bäst i klassen.
Ask supplier for proposal

Want the full experience?

Do you want to access multiple expert recruiters through one platform? 

Get started with Fill and let our intelligent algorithm match your project with the most relevant expert recruiter out there.

Try us out!
The rules of work are changing

Download our whitepaper

Learn more about why and how companies are transforming the use of exstended workforce.

See the platform in action

Learn more how we help companies find quality talent without overspending