Newton Rekrytering

Newton Rekrytering – en rekryteringsbyrå i tiden Newton, som sedan 1993 bedrivit utbildningsverksamhet, har ett tätt samarbete med näringslivet varigenom man mycket väl känner till efterfrågan på kompetens i allmänhet och på olika yrkesroller i synnerhet. Indirekt har Newton hela tiden jobbat med rekryteringsprocesser. Nu utvecklas detta i ett eget affärsområde, den nya generationens rekryteringsbyrå. Förståelse framkallar drivkraft Drivkraften i hos oss grundar sig i viljan att hjälpa individer och organisationer att utvecklas. Utmaningen är att inget uppdrag är det andra likt. Vi vill förstå varje uppdrag så att vi på ett tydligt sätt kan leverera engagemang och kvalitet mot såväl kandidater som uppdragsgivare. Moderna verktyg och branschkännedom Genom Newton har Newton Rekrytering många etablerade samarbeten inom fastighetsbranschen, samhällsbyggnadssektorn och stora delar av IT-sektorn. Tillsammans med moderna verktyg, stor nyfikenhet och en tro på en hållbar framtid, ska Newton Rekrytering i första hand vända sig till just dessa etablerade nätverk.
Ask supplier for proposal

Want the full experience?

Do you want to access multiple expert recruiters through one platform? 

Get started with Fill and let our intelligent algorithm match your project with the most relevant expert recruiter out there.

Try us out!
The rules of work are changing

Download our whitepaper

Learn more about why and how companies are transforming the use of exstended workforce.

See the platform in action

Learn more how we help companies find quality talent without overspending