Newton Rekrytering

Newton Rekrytering – en rekryteringsbyrå i tiden Newton, som sedan 1993 bedrivit utbildningsverksamhet, har ett tätt samarbete med näringslivet varigenom man mycket väl känner till efterfrågan på kompetens i allmänhet och på olika yrkesroller i synnerhet. Indirekt har Newton hela tiden jobbat med rekryteringsprocesser. Nu utvecklas detta i ett eget affärsområde, den nya generationens rekryteringsbyrå. Förståelse framkallar drivkraft Drivkraften i hos oss grundar sig i viljan att hjälpa individer och organisationer att utvecklas. Utmaningen är att inget uppdrag är det andra likt. Vi vill förstå varje uppdrag så att vi på ett tydligt sätt kan leverera engagemang och kvalitet mot såväl kandidater som uppdragsgivare. Moderna verktyg och branschkännedom Genom Newton har Newton Rekrytering många etablerade samarbeten inom fastighetsbranschen, samhällsbyggnadssektorn och stora delar av IT-sektorn. Tillsammans med moderna verktyg, stor nyfikenhet och en tro på en hållbar framtid, ska Newton Rekrytering i första hand vända sig till just dessa etablerade nätverk.

There is an easier way to get your outsourced hiring done

Scandinavia's largest network of professional recruitment companies. Over 500 recruitment consultants gathered in one marketplace.

Start for free
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.