Nyckelrekrytering AB

Nyckelrekrytering är ett rekryteringsföretag med lång erfarenhet av search och headhunting av nyckelpersoner inom svenskt näringsliv. Vi har erfarenhet och kunskap om vilka metoder och tillvägagångssätt som krävs för att lyckas med rekrytering av nyckelpersoner. Vi anlitas för svåra uppdrag och har därför blivit bra på det vi gör.
Ask supplier for proposal

Want the full experience?

Do you want to access multiple expert recruiters through one platform? 

Get started with Fill and let our intelligent algorithm match your project with the most relevant expert recruiter out there.

Try us out!
The rules of work are changing

Download our whitepaper

Learn more about why and how companies are transforming the use of exstended workforce.

See the platform in action

Learn more how we help companies find quality talent without overspending