Nyckelrekrytering AB

Nyckelrekrytering är ett rekryteringsföretag med lång erfarenhet av search och headhunting av nyckelpersoner inom svenskt näringsliv. Vi har erfarenhet och kunskap om vilka metoder och tillvägagångssätt som krävs för att lyckas med rekrytering av nyckelpersoner. Vi anlitas för svåra uppdrag och har därför blivit bra på det vi gör.

There is an easier way to get your outsourced hiring done

Scandinavia's largest network of professional recruitment companies. Over 500 recruitment consultants gathered in one marketplace.

Start for free
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.