Holohouse

HoloHouse är Hållbarhetsbyrån med fokus på kompetensförsörjning och innovation inom hållbarhet. Vi erbjuder rekrytering, konsultuppdrag, hållbarhetsutbildningar och samverkansprojekt med akademin. HoloHouse har sedan 1997 sett till att den senaste akademiska kunskapen inom hållbarhet kommer näringslivet till nytta. Genom HoloHouse får företag möjlighet att få stöd, råd och praktisk hjälp med sitt hållbarhetsarbete samtidigt som studenter får möjlighet att komplettera sin akademiska kunskap med praktisk erfarenhet. Tillsammans hittar vi nya och innovtaiva lösningar på hållbarhetsutmaningarna. HoloHouse har fyra olika affärsområden; partnerskap där våra kunder får möjlighet att jobba med våra studenter, rekrytering av hållbarhetsroller, digitala hållbarhetsutbildningar samt konsultuppdrag som vi genomför tillsammans med våra studenter.
Ask supplier for proposal

Want the full experience?

Do you want to access multiple expert recruiters through one platform? 

Get started with Fill and let our intelligent algorithm match your project with the most relevant expert recruiter out there.

Try us out!
The rules of work are changing

Download our whitepaper

Learn more about why and how companies are transforming the use of exstended workforce.

See the platform in action

Learn more how we help companies find quality talent without overspending