Holohouse

HoloHouse är Hållbarhetsbyrån med fokus på kompetensförsörjning och innovation inom hållbarhet. Vi erbjuder rekrytering, konsultuppdrag, hållbarhetsutbildningar och samverkansprojekt med akademin. HoloHouse har sedan 1997 sett till att den senaste akademiska kunskapen inom hållbarhet kommer näringslivet till nytta. Genom HoloHouse får företag möjlighet att få stöd, råd och praktisk hjälp med sitt hållbarhetsarbete samtidigt som studenter får möjlighet att komplettera sin akademiska kunskap med praktisk erfarenhet. Tillsammans hittar vi nya och innovtaiva lösningar på hållbarhetsutmaningarna. HoloHouse har fyra olika affärsområden; partnerskap där våra kunder får möjlighet att jobba med våra studenter, rekrytering av hållbarhetsroller, digitala hållbarhetsutbildningar samt konsultuppdrag som vi genomför tillsammans med våra studenter.
Your questions answered

Get live demo

We will show you Fill in action

Schedule a demo

Talk to sales

Let's talk about solving problems

Get in touch

Find your plan

Pick the plan and start on your own

See pricing