Holohouse

HoloHouse är Hållbarhetsbyrån med fokus på kompetensförsörjning och innovation inom hållbarhet. Vi erbjuder rekrytering, konsultuppdrag, hållbarhetsutbildningar och samverkansprojekt med akademin. HoloHouse har sedan 1997 sett till att den senaste akademiska kunskapen inom hållbarhet kommer näringslivet till nytta. Genom HoloHouse får företag möjlighet att få stöd, råd och praktisk hjälp med sitt hållbarhetsarbete samtidigt som studenter får möjlighet att komplettera sin akademiska kunskap med praktisk erfarenhet. Tillsammans hittar vi nya och innovtaiva lösningar på hållbarhetsutmaningarna. HoloHouse har fyra olika affärsområden; partnerskap där våra kunder får möjlighet att jobba med våra studenter, rekrytering av hållbarhetsroller, digitala hållbarhetsutbildningar samt konsultuppdrag som vi genomför tillsammans med våra studenter.

There is an easier way to get your outsourced hiring done

Scandinavia's largest network of professional recruitment companies. Over 500 recruitment consultants gathered in one marketplace.

Start for free
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.