Instore Business AB

Instore Business AB är ett företag grundat 2005 av människor, för människor och organisationer i leverantörsledet inom FMCG och Dagligvaruhandeln. Allt började med att vi såg hur de stora leverantörsbolagens affärsstrategier var under förändring. Det sattes upp nya, högre, mål samtidigt som man skalade ner personalstyrkan – framför allt säljresurserna. Vi insåg, med vår erfarenhet efter många år i dagligvarubranschen, att detta inte skulle hålla i längden – bolagen skulle behöva ta hjälp externt för att klara av att hantera sina toppar, lanseringar och större kategoriprojekt. För att fylla denna nytillkomna lucka startade vi Instore Business. Ett stort kategoriprojekt i kassalinjen för MalacoLeaf samt ett distributionsprojekt för Kiviks blev våra allra första uppdrag. Sedan dess har vi arbetat inom i stort sett samtliga kategorier i butik, vilket gett oss en bred kompetens och djup förståelse för hur olika produktsegment kräver olika strategier för att uppfylla målen när det gäller såväl distribution som försäljning. Vi verkställer era strategier. Sedan 2013 arbetar vi även med rekrytering. I takt med att förfrågningarna angående ”övertag” av våra säljare blev allt tätare kom även förfrågningar om vi kunde hjälpa till med rekrytering av andra tjänster och befattningar. Hösten 2012 var förfrågningarna så många att beslut togs att starta detta nya verksamhetsområde.
Your questions answered

Get live demo

We will show you Fill in action

Schedule a demo

Talk to sales

Let's talk about solving problems

Get in touch

Find your plan

Pick the plan and start on your own

See pricing