SOURCE

Chefsrekrytering till samhällsnyttan. SOURCE är ledande inom chefsrekrytering till samhällsnyttiga organisationer. Vi arbetar främst med ledarbefattningar och andra mer krävande positioner. Vi har kunder över hela landet inom staten, kommuner, regioner och andra samhällsnyttiga organisationer. Vi erbjuder tjänster som Executive Search, Interim, Assessments och Second Opinion. Vårt jänsteleverans blir ofta unik då vi kombinerar våra kompetenser inom varumärkesfrågor, evidensbaserat urval, HR management och marknadskartläggning på kreativa sätt och anpassar vår tjänst utifrån våra kunders unika behov. Med över 20 år i branschen är SOURCE idag ett ledande konsultbolag inom chefsrekrytering och urval till den offentliga sektorn. SOURCE har idag närmare 30 anställda i Stockholm, Göteborg samt Karlskrona och ägs sedan juni 2017 av NGS Group AB (Publ) som är noterat på NASDAQ.
Ask supplier for proposal

Want the full experience?

Do you want to access multiple expert recruiters through one platform? 

Get started with Fill and let our intelligent algorithm match your project with the most relevant expert recruiter out there.

Try us out!
The rules of work are changing

Download our whitepaper

Learn more about why and how companies are transforming the use of exstended workforce.

See the platform in action

Learn more how we help companies find quality talent without overspending