PharusTech

Pharus Tech är framtidens sätt att hitta och utveckla kompetens. Vår leverans av kandidater utgår från smarta algoritmer tillsammans med manuell handpåläggning av kunniga rekryterare. Vi säkerställer alltid kompetens genom att vara datadrivna för att minska bias och öka matchningsgrad.
Ask supplier for proposal

Want the full experience?

Do you want to access multiple expert recruiters through one platform? 

Get started with Fill and let our intelligent algorithm match your project with the most relevant expert recruiter out there.

Try us out!
The rules of work are changing

Download our whitepaper

Learn more about why and how companies are transforming the use of exstended workforce.

See the platform in action

Learn more how we help companies find quality talent without overspending