Chefspoolen i Sverige AB

Vi är verksamma i många olika branscher och våra Seniorkonsulter har lång egen erfarenhet av ledarskap. Vi är engagerade och professionella med kompetens att hitta rätt vägar och nya kanaler för att söka kvalificerade kandidater. Vi levererar kvalitetssäkrad rekrytering och executive search. Vi löser tillfälliga behov genom interim/uthyrning. Vi hjälper chefer att utveckla sitt ledarskap.

There is an easier way to get your outsourced hiring done

Scandinavia's largest network of professional recruitment companies. Over 500 recruitment consultants gathered in one marketplace.

Start for free
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.