Wikan Personal AB

Wikan Personal är ett expansivt personalföretag med flexibla och effektiva bemanningslösningar för ditt företag. Vår verksamhet bygger på den lokala närvaron för att tillgodose bra service för dig och för våra anställda. Har du toppar i din produktion eller söker någon specialkompetens så hjälper vi dig. Vi arbetar med uthyrning, hyrrekrytering och rekrytering både på kollektiv- och tjänstemannasidan. Vi har kontor på 15 orter i Sverige, från Trelleborg i söder till Skellefteå i norr, där vi har personal med lång erfarenhet från branschen. Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag som följer bemanningsavtalet. Vår målsättning är att våra kunder och medarbetare skall uppfatta oss som det kvalitetsledande bemanningsföretaget.

There is an easier way to get your outsourced hiring done

Scandinavia's largest network of professional recruitment companies. Over 500 recruitment consultants gathered in one marketplace.

Start for free
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.