Futuria People

Vi på Futuria People är experter på search och headhunting. Vi hjälper företag runt om i landet att hitta rätt medarbetare och människor att ta klivet till en roligare vardag och en ny riktning i livet. Våra uppdragsgivare är främst företag inom energi, industri, infrastruktur, installation, samhällsbyggnad och teknik. En kombination av ett starkt internt kandidatnätverk, ett effektivt arbetssätt samt en bred kunskap inom branscherna vi rekryterar till gör oss till ett tryggt val av rekryteringspartner.
Your questions answered

Get live demo

We will show you Fill in action

Schedule a demo

Talk to sales

Let's talk about solving problems

Get in touch

Find your plan

Pick the plan and start on your own

See pricing