Futuria People

Vi på Futuria People är experter på search och headhunting. Vi hjälper företag runt om i landet att hitta rätt medarbetare och människor att ta klivet till en roligare vardag och en ny riktning i livet. Våra uppdragsgivare är främst företag inom energi, industri, infrastruktur, installation, samhällsbyggnad och teknik. En kombination av ett starkt internt kandidatnätverk, ett effektivt arbetssätt samt en bred kunskap inom branscherna vi rekryterar till gör oss till ett tryggt val av rekryteringspartner.

There is an easier way to get your outsourced hiring done

Scandinavia's largest network of professional recruitment companies. Over 500 recruitment consultants gathered in one marketplace.

Start for free
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.