Futuria People

Vi på Futuria People är experter på search och headhunting. Vi hjälper företag runt om i landet att hitta rätt medarbetare och människor att ta klivet till en roligare vardag och en ny riktning i livet. Våra uppdragsgivare är främst företag inom energi, industri, infrastruktur, installation, samhällsbyggnad och teknik. En kombination av ett starkt internt kandidatnätverk, ett effektivt arbetssätt samt en bred kunskap inom branscherna vi rekryterar till gör oss till ett tryggt val av rekryteringspartner.
Ask supplier for proposal
The rules of work are changing

Download our whitepaper

Learn more about why and how companies are transforming the use of exstended workforce.

See the platform in action

Learn more how we help companies find quality talent without overspending