CFK Rekrytering

Fredrik Kjelstrup grundade CFK och har arbetat med rekrytering inom fastighetsutvecklingsroller och bygg i 11 år. Vi såg ett behov av ett rekryteringsföretag nischat inom bygg, då konkurrerande verksamheter rekryterade allt utom byggtjänstemän. CFK var först i Göteborg. Idag så har vi levererat 186 tillsättningar. Vi har stor erfarenhet och kunskap av att rekrytera nyckelpersoner till attraktiva roller på beställar-, konsult- och entreprenadorganisationer. CFK: Case där vi kan ta helheten i rekryteringsuppdrag och arbeta nära kund, Förtroende: till kunder och kandidater på marknaden, Kunskap: vi kan vår nisch och har hög upparbetad kunskap. Förutom att jobba i rekryteringsuppdrag så var vi var först i branschen med att ta fram ett unikt koncept där CFK jobbade som jobbmäklare åt ingenjör, en omvänd rekryteringsprocess som Byggvärlden uppmärksammade 2014.
Ask supplier for proposal

Want the full experience?

Do you want to access multiple expert recruiters through one platform? 

Get started with Fill and let our intelligent algorithm match your project with the most relevant expert recruiter out there.

Try us out!
The rules of work are changing

Download our whitepaper

Learn more about why and how companies are transforming the use of exstended workforce.

See the platform in action

Learn more how we help companies find quality talent without overspending