Linkz AB

Relationer för din framgång Linkz är ett searchföretag inom bygg, IT och fastighetsbranschen. Vårt fokus är att länka ihop företag och talanger på ett relationsskapande sätt. Vi bygger långsiktiga relationer till våra kunder och talanger. Vi har en neutral roll i hela research och rekryteringsprocessen. Vi hanterar all information med stor ödmjukhet, försiktighet och respekt. Därför är vi tydliga med att säga att vi representerar båda parterna i denna process. Du, oavsett företag eller talang, ska känna trygghet, förtroende samt professionalism i vår kontakt med dig.
Ask supplier for proposal

Want the full experience?

Do you want to access multiple expert recruiters through one platform? 

Get started with Fill and let our intelligent algorithm match your project with the most relevant expert recruiter out there.

Try us out!
The rules of work are changing

Download our whitepaper

Learn more about why and how companies are transforming the use of exstended workforce.

See the platform in action

Learn more how we help companies find quality talent without overspending