Linkz AB

Relationer för din framgång Linkz är ett searchföretag inom bygg, IT och fastighetsbranschen. Vårt fokus är att länka ihop företag och talanger på ett relationsskapande sätt. Vi bygger långsiktiga relationer till våra kunder och talanger. Vi har en neutral roll i hela research och rekryteringsprocessen. Vi hanterar all information med stor ödmjukhet, försiktighet och respekt. Därför är vi tydliga med att säga att vi representerar båda parterna i denna process. Du, oavsett företag eller talang, ska känna trygghet, förtroende samt professionalism i vår kontakt med dig.

There is an easier way to get your outsourced hiring done

Scandinavia's largest network of professional recruitment companies. Over 500 recruitment consultants gathered in one marketplace.

Start for free
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.