Linkz AB

Relationer för din framgång Linkz är ett searchföretag inom bygg, IT och fastighetsbranschen. Vårt fokus är att länka ihop företag och talanger på ett relationsskapande sätt. Vi bygger långsiktiga relationer till våra kunder och talanger. Vi har en neutral roll i hela research och rekryteringsprocessen. Vi hanterar all information med stor ödmjukhet, försiktighet och respekt. Därför är vi tydliga med att säga att vi representerar båda parterna i denna process. Du, oavsett företag eller talang, ska känna trygghet, förtroende samt professionalism i vår kontakt med dig.
Your questions answered

Get live demo

We will show you Fill in action

Schedule a demo

Talk to sales

Let's talk about solving problems

Get in touch

Find your plan

Pick the plan and start on your own

See pricing