Careerbrokers

Rekrytering av rätt person. Bevisat framgångsrecept. Oavsett bransch. CareerBrokers Sthlm grundades 2016 med syfte att hjälpa företag att rekrytera rätt person utifrån attityd, beteende och potential snarare än bara ett CV. Vi har under åren byggt upp ett starkt nätverk av specialister och chefer i alla branscher. Vi träffar kontinuerligt spännande personer som behöver ett bollplank i sin karriär, vare sig de vill byta jobb eller inte. De kommer från olika branscher och kulturer med olika erfarenheter och kompetenser. För oss är det avgörande hur väl vi känner våra kunder för att göra den bästa matchningen. Vi vet av erfarenhet att ju mer vi känner till om våra kunders värderingar, utmaningar och mål desto bättre matchning blir det. Vårt samarbete med Assessio möjliggör att vi får en djupare kunskap om organisationen som vi rekryterar till samt om våra kandidater. Vi finns alltid där för våra kandidater och kunder, vilket betyder att de är välkomna att höra av sig till oss när de behöver rådgivning. För oss är det viktigt att de får en professionell och personlig upplevelse. Vi behandlar alla med största respekt där integritet är en självklarhet. Vi är stolta över att få samarbeta med företag inom olika branscher. Vi har hjälpt allt ifrån startup-bolag till stora industrikoncerner att hitta rätt person.
Ask supplier for proposal

Want the full experience?

Do you want to access multiple expert recruiters through one platform? 

Get started with Fill and let our intelligent algorithm match your project with the most relevant expert recruiter out there.

Try us out!
The rules of work are changing

Download our whitepaper

Learn more about why and how companies are transforming the use of exstended workforce.

See the platform in action

Learn more how we help companies find quality talent without overspending