Bondi executive search

Bondi Chefsrekrytering AB har rekryterat chefer och specialister till framgångsrika företag sedan 1998. Varje konsult jobbar själv med uppdraget, inga juniora medarbetare som researchers, vi arbetar från ax till limpa. Mer professionell tid på varje uppdrag. Varje konsult har egen personlig erfarenhet från bransch och befattning, vi är så erfarna att vet vad jobbet handlar om.
Your questions answered

Get live demo

We will show you Fill in action

Schedule a demo

Talk to sales

Let's talk about solving problems

Get in touch

Find your plan

Pick the plan and start on your own

See pricing