Bondi executive search

Bondi Chefsrekrytering AB har rekryterat chefer och specialister till framgångsrika företag sedan 1998. Varje konsult jobbar själv med uppdraget, inga juniora medarbetare som researchers, vi arbetar från ax till limpa. Mer professionell tid på varje uppdrag. Varje konsult har egen personlig erfarenhet från bransch och befattning, vi är så erfarna att vet vad jobbet handlar om.
Ask supplier for proposal
The rules of work are changing

Download our whitepaper

Learn more about why and how companies are transforming the use of exstended workforce.

See the platform in action

Learn more how we help companies find quality talent without overspending