Brightness Executive Search

Brightness Executive Search rekryterar ledare och specialister till organisationer och företag som vill ligga i framkant och utvecklas. Vi har lång erfarenhet av rekrytering inom kommunikation, Public Affairs, marknad och hållbarhet, vilket vi hjälper samhällsbärande bolag med. Många av våra uppdragsgivare är kunskapsintensiva organisationer och medlemsburen sektor där stärkt medlemsnytta, politisk påverkan och opinionsbildning står i fokus. Till dessa rekryterar vi ledare och specialister. Vi jobbar med branscher och roller som vi kan och förstår på djupet. Som vi själva har jobbat i och har stort kontaktnät inom. Vi förstår uppdragsgivarnas drivkrafter, och vi vågar utmana. ​ Gemensamt för alla våra uppdragsgivare är att de precis som vi vet att rätt medarbetare på rätt plats gör stor skillnad. Vårt team av seniora konsulter erbjuder ett starkt och personligt engagemang i effektiva och väl beprövade arbetsprocesser. ​ Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig till en perfect match.
Ask supplier for proposal

Want the full experience?

Do you want to access multiple expert recruiters through one platform? 

Get started with Fill and let our intelligent algorithm match your project with the most relevant expert recruiter out there.

Try us out!
The rules of work are changing

Download our whitepaper

Learn more about why and how companies are transforming the use of exstended workforce.

See the platform in action

Learn more how we help companies find quality talent without overspending