Brightness Executive Search

Brightness Executive Search rekryterar ledare och specialister till organisationer och företag som vill ligga i framkant och utvecklas. Vi har lång erfarenhet av rekrytering inom kommunikation, Public Affairs, marknad och hållbarhet, vilket vi hjälper samhällsbärande bolag med. Många av våra uppdragsgivare är kunskapsintensiva organisationer och medlemsburen sektor där stärkt medlemsnytta, politisk påverkan och opinionsbildning står i fokus. Till dessa rekryterar vi ledare och specialister. Vi jobbar med branscher och roller som vi kan och förstår på djupet. Som vi själva har jobbat i och har stort kontaktnät inom. Vi förstår uppdragsgivarnas drivkrafter, och vi vågar utmana. ​ Gemensamt för alla våra uppdragsgivare är att de precis som vi vet att rätt medarbetare på rätt plats gör stor skillnad. Vårt team av seniora konsulter erbjuder ett starkt och personligt engagemang i effektiva och väl beprövade arbetsprocesser. ​ Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig till en perfect match.

There is an easier way to get your outsourced hiring done

Scandinavia's largest network of professional recruitment companies. Over 500 recruitment consultants gathered in one marketplace.

Start for free
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.