A-Staffing

A-Staffing är specialiserade på personallösningar inom bygg-, anläggnings- och elteknikbranschen. Sedan 2010 är bygg- och anläggning ett av A-Staffings (fd VMP) specialistområden inom personaluthyrning. Vi servar såväl stora som små kunder med arbetskraft från Dalälven och söder därom. Vid lite längre projekt har vi hela Sverige som arbetsområde. Vi tillhandahåller yrkesarbetare och tjänstemän inom alla personalkategorier. Elteknikområdet är A-Staffings senaste specialistområde inom bemanning. Vi startade upp denna nisch i januari 2014 och vi hyr idag ut elektriker med den erfarenhet som uppdraget och du som kund efterfrågar. Erfarenhetsnivån går från lärlingar upp till ledande montörer. A-Staffing har ett långt samarbete med lokala utbildare och har sedan start med stor framgång anställt elektriker som slutfört sin utbildning under ETG konceptet. För längre uppdrag tillhandahåller vi också duktiga utbildade yrkesmän och elektriker från Baltikum och Polen. För samtlig personal genomförs en noggrann bakgrundskontroll samt avstämning med Installatörsföretagen (euu). A-Staffing (fd VMP) är medlemmar i Sveriges Byggindustrier (BI) sedan 2008, är auktoriserade inom bemanning samt medlemmar i Byggföretagen och Installatörsföretagen (IN) och vi är kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9 001 och 14 001. Det tidigare namnet var VMP Group och namnändringen till A-Staffing gjordes under 2021.
Ask supplier for proposal

Want the full experience?

Do you want to access multiple expert recruiters through one platform? 

Get started with Fill and let our intelligent algorithm match your project with the most relevant expert recruiter out there.

Try us out!
The rules of work are changing

Download our whitepaper

Learn more about why and how companies are transforming the use of exstended workforce.

See the platform in action

Learn more how we help companies find quality talent without overspending