Incluso

Incluso är specialiserade på rekryterings- och bemanningstjänster till arbetsgivare som ser värdet av mångfald – internationella talanger - bland sina anställda. Vi har mycket stora nätverk med akademiker från hela världen. I alla våra uppdrag gör vi en grundlig search för att kunna presentera de bästa kandidaterna för den specifika rollen. Vi erbjuder även spetskompetens inom strategiskt mångfaldsarbete och diversity work-shops. Just nu har vi konsulter från 20 olika länder verksamma inom områden som IT, telekom, admin, HR och ekonomi.
Ask supplier for proposal

Want the full experience?

Do you want to access multiple expert recruiters through one platform? 

Get started with Fill and let our intelligent algorithm match your project with the most relevant expert recruiter out there.

Try us out!
The rules of work are changing

Download our whitepaper

Learn more about why and how companies are transforming the use of exstended workforce.

See the platform in action

Learn more how we help companies find quality talent without overspending