Arkiv IT

ArkivIT som är ett ledande expertbolag inom arkiv- och informationshantering och har hela offentliga Sverige som kund. Genom kundernas behov, startades WE:SOURCE under våren 2019 i syfte att hjälpa ArkivITs kunder med att rekrytera arkiv- och IT-kompetenser.Vi värderar kompetensutveckling och informationsutbyte och tycker att e-arkiv, dokumenthantering och offentlighetsprincipen är det mest spännande som finns!
Your questions answered

Get live demo

We will show you Fill in action

Schedule a demo

Talk to sales

Let's talk about solving problems

Get in touch

Find your plan

Pick the plan and start on your own

See pricing