Arkiv IT

ArkivIT som är ett ledande expertbolag inom arkiv- och informationshantering och har hela offentliga Sverige som kund. Genom kundernas behov, startades WE:SOURCE under våren 2019 i syfte att hjälpa ArkivITs kunder med att rekrytera arkiv- och IT-kompetenser.Vi värderar kompetensutveckling och informationsutbyte och tycker att e-arkiv, dokumenthantering och offentlighetsprincipen är det mest spännande som finns!

Gör din rekrytering enklare med Fill

Sveriges största nätverk av professionella rekryteringsbolag. Över 500 rekryteringskonsulter samlade på en marknadsplats.

Kom igång
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.