Arkiv IT

ArkivIT som är ett ledande expertbolag inom arkiv- och informationshantering och har hela offentliga Sverige som kund. Genom kundernas behov, startades WE:SOURCE under våren 2019 i syfte att hjälpa ArkivITs kunder med att rekrytera arkiv- och IT-kompetenser.Vi värderar kompetensutveckling och informationsutbyte och tycker att e-arkiv, dokumenthantering och offentlighetsprincipen är det mest spännande som finns!

There is an easier way to get your outsourced hiring done

Scandinavia's largest network of professional recruitment companies. Over 500 recruitment consultants gathered in one marketplace.

Get started
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.