Infinity Industry Solutions

Infinity Industry Solutions stöttar industrisektorn inom rekrytering, förändringsprojekt och konsultverksamhet. Ofta finns behov av förändring kring de mjuka värdena - antingen i en befintlig process för att skapa mer värde, fastställa vision och strategi eller inom teambuilding.
Ask supplier for proposal
The rules of work are changing

Download our whitepaper

Learn more about why and how companies are transforming the use of exstended workforce.

See the platform in action

Learn more how we help companies find quality talent without overspending