Infinity Industry Solutions

Infinity Industry Solutions stöttar industrisektorn inom rekrytering, förändringsprojekt och konsultverksamhet. Ofta finns behov av förändring kring de mjuka värdena - antingen i en befintlig process för att skapa mer värde, fastställa vision och strategi eller inom teambuilding.

There is an easier way to get your outsourced hiring done

Scandinavia's largest network of professional recruitment companies. Over 500 recruitment consultants gathered in one marketplace.

Start for free
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.