Brillo Search

Vi som arbetar på Brillo Search är specialister inom våra respektive områden och karaktäriseras av kompetens, kvalitet, högt driv och ansvarstagande. Vi brinner för vårt arbete och ger oss inte förrän vi har nått hela vägen fram till en perfekt match mellan kandidat och uppdragsgivare. Våra uppdragsgivare finns främst inom det privata näringslivet och entreprenörsbolag. Detta ger oss en god inblick i och erfarenhet kring organisationers arbetssätt och strukturer i olika branscher. Vårt arbetssätt bygger på att arbeta med långsiktiga kundrelationer vilket gör att nästan alla våra kunder är återkommande.
Ask supplier for proposal

Want the full experience?

Do you want to access multiple expert recruiters through one platform? 

Get started with Fill and let our intelligent algorithm match your project with the most relevant expert recruiter out there.

Try us out!
The rules of work are changing

Download our whitepaper

Learn more about why and how companies are transforming the use of exstended workforce.

See the platform in action

Learn more how we help companies find quality talent without overspending