Karisma Rekrytering

Karisma är ett personligt rekryteringsföretag i Stockholm som inte bara hittar ett attraktivt CV utan även kollar upp den sökandes produktionsbakgrund, motivation och personlighetsprofil. Vi är lyhörda och kan sätta oss in i Din verksamhet och förstå just Dina behov. Karismas specialitet är att inte bara ge rätt kompetens, utan också produktivitet och rätt personlighet för befattningen! Våra metoder och teknologi grundar sig på Hubbard® Management System, som används av fler individer och organisationer än något annat administrativt system i världen idag. Metoderna består av väl beprövade och framför allt fungerande verktyg inom en organisations alla områden. Alla medarbetare är viktiga. Med Karisma får Du rätt person på rätt plats med ökad trivsel och produktivitet som följd! Vanligaste typerna av förekommande rekryteringar eller uppdrag på Karisma Rekryteringsföretag Stockholm är: Ingenjörer, tekniker, tekniska säljare, chefer, arbetsledare, ekonomer, administratörer, jurister, receptionister, kundtjänst medarbetare, serviceyrken samt kommunala befattningar främst på tekniska kontor. Våra kunder är oftast medelstora ägarledda bolag utan en egen personalavdelning. Karisma Rekrytering grundades 1999 och har sedan starten gjort närmare 1000 stycken lyckade rekryteringar.
Your questions answered

Get live demo

We will show you Fill in action

Schedule a demo

Talk to sales

Let's talk about solving problems

Get in touch

Find your plan

Pick the plan and start on your own

See pricing