Montico

Montico är ett komplett matchningsföretag som erbjuder helhetslösningar till företag och privatpersoner inom rekrytering, bemanning, utbildning och matchningstjänster. Vi är cirka 1000 anställda varav cirka 800 är uthyrda konsulter. Montico har kontor på ett 20-tal orter i Sverige med huvudkontor i Tranås samt ett kontor i Polen för internationell arbetskraft. Vi är auktoriserade inom alla våra verksamhetsområden och arbetar systematiskt med ständiga förbättringar för att säkra kvaliteten på våra tjänster. Att vi är auktoriserade och certifierade innebär en garanti för dig som kund att vi är en seriös leverantör som på ett affärsmässigt och korrekt sätt följer de lagar och regler som gäller inom vår branschorganisation. Montico är ett auktoriserat rekryterings, – bemannings-, utbildnings-, omställnings-, och matchningsföretag. Auktorisationerna är utfärdade av respektive branschorganisation och förnyas en gång om året efter granskning i auktorisationsnämnden. Montico även certifierade enligt ISO 9001 kvalitetsledningssystem, ISO 14000 miljöledning, samt enligt standarden för systematisk arbetsmiljöledning ISO 45001.
Ask supplier for proposal

Want the full experience?

Do you want to access multiple expert recruiters through one platform? 

Get started with Fill and let our intelligent algorithm match your project with the most relevant expert recruiter out there.

Try us out!
The rules of work are changing

Download our whitepaper

Learn more about why and how companies are transforming the use of exstended workforce.

See the platform in action

Learn more how we help companies find quality talent without overspending