Montico

Montico är ett komplett matchningsföretag som erbjuder helhetslösningar till företag och privatpersoner inom rekrytering, bemanning, utbildning och matchningstjänster. Vi är cirka 1000 anställda varav cirka 800 är uthyrda konsulter. Montico har kontor på ett 20-tal orter i Sverige med huvudkontor i Tranås samt ett kontor i Polen för internationell arbetskraft. Vi är auktoriserade inom alla våra verksamhetsområden och arbetar systematiskt med ständiga förbättringar för att säkra kvaliteten på våra tjänster. Att vi är auktoriserade och certifierade innebär en garanti för dig som kund att vi är en seriös leverantör som på ett affärsmässigt och korrekt sätt följer de lagar och regler som gäller inom vår branschorganisation. Montico är ett auktoriserat rekryterings, – bemannings-, utbildnings-, omställnings-, och matchningsföretag. Auktorisationerna är utfärdade av respektive branschorganisation och förnyas en gång om året efter granskning i auktorisationsnämnden. Montico även certifierade enligt ISO 9001 kvalitetsledningssystem, ISO 14000 miljöledning, samt enligt standarden för systematisk arbetsmiljöledning ISO 45001.
Your questions answered

Get live demo

We will show you Fill in action

Schedule a demo

Talk to sales

Let's talk about solving problems

Get in touch

Find your plan

Pick the plan and start on your own

See pricing