WEPARTNER - Interim & Recruitment

Wepartner erbjuder Sveriges bredaste nätverk av kvalificerade interimskonsulter. Vi samarbetar med cirka 30 specialiserade interims- och rekryteringsföretag för att ge våra kunder tillgång till rätt person och rätt kompetens – vid varje tillsättning.

There is an easier way to get your outsourced hiring done

Scandinavia's largest network of professional recruitment companies. Over 500 recruitment consultants gathered in one marketplace.

Start for free
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.