Akality

Vi hjälper människor och företag att utvecklas. Akality bygger på ordet Akal som fritt tolkat innebär förändring, att gå från ett tillstånd till ett annat. Förändring är essentiell men sällan enkelt och med vår mångåriga expertis inom områdena Consulting, HR-strategi, Talent Acquisition, arbetsrätt, förändringsarbete och coachning stöttar vi er på vägen.
Your questions answered

Get live demo

We will show you Fill in action

Schedule a demo

Talk to sales

Let's talk about solving problems

Get in touch

Find your plan

Pick the plan and start on your own

See pricing