Vårdbemanning Sverige AB

Vårdbemanning Sverige är ett snabbt växande bemannings- och rekryteringsföretag inom vårdsektorn. Vi har sedan 2014 framgångsrikt bemannat privata och landstingsdrivna vårdenheter med kompetenta läkare. När du vänder dig till oss ska du veta att du kommer att få ett uppdrag eller en konsult som passar väl in på din förfrågan. Med hjälp av vår kunskap om branschen och vårt stora kontaktnät kommer vi att ordna den bästa lösningen för just dig. Vi värdesätter långsiktiga relationer och vill alltid att du ska känna dig väl bemött. Vårt mål är att vara det självklara valet inom svensk vårdbemanning.
Ask supplier for proposal

Want the full experience?

Do you want to access multiple expert recruiters through one platform? 

Get started with Fill and let our intelligent algorithm match your project with the most relevant expert recruiter out there.

Try us out!
The rules of work are changing

Download our whitepaper

Learn more about why and how companies are transforming the use of exstended workforce.

See the platform in action

Learn more how we help companies find quality talent without overspending