Uniflex

Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning, rekrytering och omställning av personal inom industri, lager, bygg, anläggning, städ, el och tele, reception, kundservice, försäljning och administration. Vi finns idag i Sverige, Norge och Finland och är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade. Uniflex ingår i Pooliakoncernen. Uniflex är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbundet. Som anställd hos Uniflex knyter du värdefulla kontakter och får bred erfarenhet av arbetslivet.

There is an easier way to get your outsourced hiring done

Scandinavia's largest network of professional recruitment companies. Over 500 recruitment consultants gathered in one marketplace.

Start for free
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.