Uniflex

Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning, rekrytering och omställning av personal inom industri, lager, bygg, anläggning, städ, el och tele, reception, kundservice, försäljning och administration. Vi finns idag i Sverige, Norge och Finland och är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade. Uniflex ingår i Pooliakoncernen. Uniflex är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbundet. Som anställd hos Uniflex knyter du värdefulla kontakter och får bred erfarenhet av arbetslivet.
Ask supplier for proposal
The rules of work are changing

Download our whitepaper

Learn more about why and how companies are transforming the use of exstended workforce.

See the platform in action

Learn more how we help companies find quality talent without overspending