Talent&Partner

Stockholms största branschnischade medierekryteringsföretag. Vi är speciellt omtalade för vårt nätverk av branschens bästa kandidater & för att rekrytera den hetaste digitala kompetensen till stockholms främsta mediebolag. Det vill säga alla typer av nyckelroller inom medielandskapet. Vi är uppmärksammade för vårt annorlunda sätt att använda digitalmedia i vår marknadsföringsstrategi. Vi ser till att vara lika uppdaterade som branschen själv! Det gör att vi har nätverket som krävs för att rekrytera krävande digitala specialistroller.
Ask supplier for proposal

Want the full experience?

Do you want to access multiple expert recruiters through one platform? 

Get started with Fill and let our intelligent algorithm match your project with the most relevant expert recruiter out there.

Try us out!
The rules of work are changing

Download our whitepaper

Learn more about why and how companies are transforming the use of exstended workforce.

See the platform in action

Learn more how we help companies find quality talent without overspending