Socionomkraft AB

Ett hem för socionomkonsulter, ett nischföretag för socionombemanning... Att satsa på människa - tron att den vill utvecklas - är vägledande inom vår bransch. Vi står för respekt och omsorg inom yrkets alla led. Vi ska uppnå våra mål och yrkesmässiga löften genom specialisering och ständig strävan efter kvalitet och förbättring, berättar Konsultchefen och tillika VD:n Olga Zakrjevskaia
Ask supplier for proposal

Want the full experience?

Do you want to access multiple expert recruiters through one platform? 

Get started with Fill and let our intelligent algorithm match your project with the most relevant expert recruiter out there.

Try us out!
The rules of work are changing

Download our whitepaper

Learn more about why and how companies are transforming the use of exstended workforce.

See the platform in action

Learn more how we help companies find quality talent without overspending