Socionomkraft AB

Ett hem för socionomkonsulter, ett nischföretag för socionombemanning... Att satsa på människa - tron att den vill utvecklas - är vägledande inom vår bransch. Vi står för respekt och omsorg inom yrkets alla led. Vi ska uppnå våra mål och yrkesmässiga löften genom specialisering och ständig strävan efter kvalitet och förbättring, berättar Konsultchefen och tillika VD:n Olga Zakrjevskaia
Your questions answered

Get live demo

We will show you Fill in action

Schedule a demo

Talk to sales

Let's talk about solving problems

Get in touch

Find your plan

Pick the plan and start on your own

See pricing