Socionomkraft AB

Ett hem för socionomkonsulter, ett nischföretag för socionombemanning... Att satsa på människa - tron att den vill utvecklas - är vägledande inom vår bransch. Vi står för respekt och omsorg inom yrkets alla led. Vi ska uppnå våra mål och yrkesmässiga löften genom specialisering och ständig strävan efter kvalitet och förbättring, berättar Konsultchefen och tillika VD:n Olga Zakrjevskaia

There is an easier way to get your outsourced hiring done

Scandinavia's largest network of professional recruitment companies. Over 500 recruitment consultants gathered in one marketplace.

Start for free
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.