Prodiem

Prodiem är ett expansivt och framgångsrikt rekryterings- och konsultföretag specialiserade inom ekonomi, finans och HR. Vi har konsulter och kandidater som går in i linjebefattningar, i specialistroller eller arbetar mer managementinriktat i specifika projekt eller på chefsnivå. Prodiem startade 2003 och vi är idag ett av de större specialiserade företagen inom vår nisch.Prodiem har två affärsområden, Konsulter och Rekrytering & Search. Vi har två olika sorters konsultlösningar; interimskonsulter och managementkonsulter. Våra interimskonsulter går in och täcker upp ett behov på en befintlig tjänst som exempelvis kan ha uppkommit p g a sjukdom, glapp mellan anställningar eller föräldraledighet. Vanliga interimsuppdrag är business controller, financial controller, redovisningschef eller koncernredovisningsekonom. Våra managementkonsulter går in i olika sorters förändringsprojekt som t ex val och införande av affärssystem. När Prodiem rekryterar använder vi oss först och främst av vårt egna nätverk. Vi söker upp kandidater i nätverket men även i externa nätverk och medier där vi vet att aktuell kompetens kan finnas. Vi syns även i olika annonskanaler med våra rekryteringsuppdrag, för att kunna fånga upp aktivt sökande kandidater som vi inte tidigare har haft kontakt med. När kunden har behov av en viss specialistkompetens och exempelvis har ett branschkrav, tillämpar vi vårt mer renodlade searchkoncept. Kunden vill då att vi kartlägger en viss kompetens som återfinns i ett antal bolag, som vi specificerar i en sökstrategi. Prodiem kartlägger sen denna kompetens, tar kontakt med intressanta kandidater och återkopplar detta arbete till kund. Därmed får kunden, utöver en kandidat att rekrytera, även en marknadskartläggning över en viss kompetens.
Ask supplier for proposal

Want the full experience?

Do you want to access multiple expert recruiters through one platform? 

Get started with Fill and let our intelligent algorithm match your project with the most relevant expert recruiter out there.

Try us out!
The rules of work are changing

Download our whitepaper

Learn more about why and how companies are transforming the use of exstended workforce.

See the platform in action

Learn more how we help companies find quality talent without overspending