Nova Work AB

Idén till Nova Work föddes ur Salesgroup, vårt moderbolag som är ett rekryteringskonsultbolag specialiserat på att rekrytera kommersiella och ledande kompetenser till IT-/Tech-bolag. För att möta våra kunders behov utav andra kompetenser, ibland bara tillfälliga ville vi skapa en organisation som möta dessa önskemål. Det resulterade i Nova Work. I Nova Work och i Salesgroup har vi över tio års erfarenhet av att hitta rätt stjärnor (Novor) inom HR, marknad och försäljning till många typer av organisationer. Stora och små, svenska och internationella. Vi har under åren byggt upp stora relevanta nätverk som gör att vi kan hjälpa er snabbt när behoven uppstår.
Ask supplier for proposal

Want the full experience?

Do you want to access multiple expert recruiters through one platform? 

Get started with Fill and let our intelligent algorithm match your project with the most relevant expert recruiter out there.

Try us out!
The rules of work are changing

Download our whitepaper

Learn more about why and how companies are transforming the use of exstended workforce.

See the platform in action

Learn more how we help companies find quality talent without overspending