Stegra

För oss på Stegra är det enkelt: medarbetaren är den enskilt viktigaste anledningen i ett företags framgång. Våra kunder tycker detsamma. Vi anser att olika arbetsuppgifter passar olika människor. Det innebär att det även finns medarbetare som har potential att bli mer framgångsrika än andra i samma roll. Vi arbetar därför med en modell för att bedöma potential och sannolikhet hos en medarbetare att bli framgångsrik i rollen. Målet är att hjälpa både kunder och kandidater att växa. Vi anser även att det ska vara lätt att utvecklas, och det ska finnas möjlighet för både företag och medarbetare att utvecklas och växa. Faktum är att utveckling är i topp inom anledningar till att människor byter jobb idag. Var fjärde person (24%) anser att utveckling är den största anledningen till att de valt att byta jobb, samtidigt som forskningen pekar på att människor som byter jobb ofta faktiskt ofta är mer nöjda med sin egen utveckling jämfört med människor som stannar länge hos samma arbetsgivare. Att byta jobb är helt enkelt bra ur flera aspekter.
Ask supplier for proposal

Want the full experience?

Do you want to access multiple expert recruiters through one platform? 

Get started with Fill and let our intelligent algorithm match your project with the most relevant expert recruiter out there.

Try us out!
The rules of work are changing

Download our whitepaper

Learn more about why and how companies are transforming the use of exstended workforce.

See the platform in action

Learn more how we help companies find quality talent without overspending