Stegra

För oss på Stegra är det enkelt: medarbetaren är den enskilt viktigaste anledningen i ett företags framgång. Våra kunder tycker detsamma. Vi anser att olika arbetsuppgifter passar olika människor. Det innebär att det även finns medarbetare som har potential att bli mer framgångsrika än andra i samma roll. Vi arbetar därför med en modell för att bedöma potential och sannolikhet hos en medarbetare att bli framgångsrik i rollen. Målet är att hjälpa både kunder och kandidater att växa. Vi anser även att det ska vara lätt att utvecklas, och det ska finnas möjlighet för både företag och medarbetare att utvecklas och växa. Faktum är att utveckling är i topp inom anledningar till att människor byter jobb idag. Var fjärde person (24%) anser att utveckling är den största anledningen till att de valt att byta jobb, samtidigt som forskningen pekar på att människor som byter jobb ofta faktiskt ofta är mer nöjda med sin egen utveckling jämfört med människor som stannar länge hos samma arbetsgivare. Att byta jobb är helt enkelt bra ur flera aspekter.
Your questions answered

Get live demo

We will show you Fill in action

Schedule a demo

Talk to sales

Let's talk about solving problems

Get in touch

Find your plan

Pick the plan and start on your own

See pricing